Kuntavaaliohjelmamme

MEIDÄN KAUPUNKI, SINUN KERAVA
Keravan Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017

Huolehditaan lasten ja nuorten tulevaisuudesta!

· Säilytetään kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon.

· Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu.

· Huolehditaan nuorten kouluttautumisesta.

 

Suojellaan yhteinen ympäristömme!

· Ehkäistään ilmastonmuutosta kaikin keinoin.

· Kehitetään joukko-ja kevytliikenne houkuttelevaksi.

· Säilytetään viheralueet ja pidetään huolta lähimetsistä.

Torjutaan eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä!

· Uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisten ehdoilla ja panostetaan terveyden edistämiseen.

· Turvataan ihmisille arvokas vanhuus.

· Kamppaillaan köyhyyttä, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä vastaan.

· Lisätään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

· Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymismahdollisuuksia.

Rakennetaan omaleimaista Keravaa!

· Huolehditaan kaupunkikulttuurista, sivistyksestä ja harrastusmahdollisuuksista.

· Tuetaan yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta ja kolmannen sektorin toimintaa.

Luodaan työtä ja turvaa Keravalle!

· Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa Keravalle, tuetaan paikallisia yrityksiä.

· Edistetään työllistymistä aktiivisesti.

· Toimitaan päätöksenteossa avoimesti ja kuntalaista kuunnellen.

· Edistetään yhteistyötä lähikuntien kanssa